Valtra förnyar sitt varumärke: Nya Valtra är djärv, modern och kundanpassad Pressmeddelande

12.11.2014
Valtra förnyar sitt varumärke: Nya Valtra är djärv, modern och kundanpassad
I samband med lanseringen av nya T-serien, lanserar Valtra sin nya varumärkesprofil och publicerar sitt nya kundlöfte, "Your working machine”. Förändringarna genomförs globalt och gäller även Valtras fabrik, verksamhet och produkter i Brasilien.
Valtra fokuserar ännu hårdare på att tillgodose kundernas behov. Den drivande idén är att erbjuda produkter som är lättanvända, tillförlitliga och som uppfyller kundens krav. "Your" står för Valtras sätt att arbeta närmare kunden och skräddarsy varje traktor enligt kundens behov. "working" beskriver Valtras expertis för de tuffaste arbetsförhållandena i allt från Brasiliens hetta till iskylan i norr. "machine" beskriver i sin tur betydelsen av själva traktorn, dess tillförlitlighet, kraft och mångsidighet.

I samband med Valtras uppdatering av verksamheter och produkter, har också företagsidentiteten genomgått en synbar förändring. Det nya utseendet har moderniserats och harmoniserats globalt och detta kommer att bli mycket tydligt i alla våra kommunikationskanaler och på andra platser där vi möter kunder. Valtras traditionella färger har behållits men fått nya dynamiska och fräcka skuggningar.

I fjärde generationen av T-serien uppvisar Valtra för första gången sin nya märkesprofil på produktsidan. Genom att kombinera arvet från den skandinaviska designen med det nya märkeslöftet, har vi skapat en produkt som ytterligare ökar Valtras konkurrenskraft och också stakar ut vägen för den framtida utvecklingen av andra produkter.

Så sammantaget är Valtra nu ännu djärvare, modernare och mer kundanpassad. Detta nya förhållningssätt avspeglas i allt Valtra gör, från produktdesign och tillverkning till de tjänster som tillhandahålls av den lokala försäljningsorganisationen. Det dynamiska och moderna Valtra möter kundernas behov och förväntningar med individuella, innovativa och pålitliga lösningar.


« Tillbaka till översikt