Valtra och svenska Landsbygdsdepartementet går ihop för att forska om biogastraktorer Pressmeddelande

13.03.2013
Valtra och Landsbygdsdepartementet meddelar ett samarbete kring forskningsprojektet MEKA.
Målet med projektet är att utveckla användningen av biogas i traktorer och andra redskap. Forskningsresultaten kan också användas som grund för att utveckla lagstiftningen kring biogasanvändning i vägtrafiken. Den svenska regeringens mål är att alla fordon i Sverige ska drivas med förnybar energi år 2030.

– Det är glädjande att det nu blir verkstad av MEKA-projektet. Vi vill hitta tekniska lösningar som gör det möjligt att driva traktorer på metangas, som också kan produceras på gården. Det gynnar både bonden och klimatet, säger Eskil Erlandsson, landsbygdsminister.

– Valtra har två biogastraktorer som har massproducerats för MEKA-projektet. I första hand får kunderna använda traktorerna, men vi kommer också att göra mätningar av prestanda, utsläpp och användarvänlighet på lång sikt, förklarar Jari Rautjärvi, Managing Director på Valtra.

Valtra har arbetat med att utveckla en biogastraktor som drivs på dubbla bränslen i flera år nu. Företaget kommer att börja producera biogastraktorer i liten skala under 2013.

MEKA står för Metandiesel efter konvertering av arbetsmaskiner. Landsbygdsdepartementet har avsatt åtta miljoner kronor för forskningsprojektet mellan 2012 och 2014.


« Tillbaka till översikt