Valtra ska ta fram en serie av biogastraktorer Pressmeddelande

05.09.2012
Valtra har tagit beslutet att ta fram en begränsad serie av traktorer konverterade till biogas under 2013.
Tillsammans med Jordbruksverket och Transportstyrelsen i Sverige kommer Valtra att delta i ett större forskningsprojekt kring användning av biogas som bränsle till traktorer. Valtra blir därmed den första traktortillverkaren i världen som börjar med serieproduktion av biogastraktorer.

Valtra har bedrivit en systematisk forskning och utveckling inom biogastraktorteknik under senare år. En fyrcylindrig prototyp för en biogastraktor i N-serien presenterades sommaren 2010, följt av en sexcylindrig biogastraktor i T-serien hösten 2011.

Modellen som valdes för begränsad serieproduktion är N101 med 110 hästkrafter. Denna dual fuel-traktor kan både köras på fordonsgas (uppgraderad biogas eller naturgas) och dieselbränsle. I dual fuel-motorerna sprutas en blandning av biogas och dieselolja in i cylindrarna. Den lilla mängden dieselolja förbränns under kompression, medan 70 till 80 procent av effekten produceras från biogasen. Traktorn kan även drivas med enbart dieselolja om fordonsgas inte finns tillgängligt.

Biogaslösningen begränsar inte användningen av traktorn för andra uppgifter, förhållanden eller redskap. Biogastraktorn främjar användningen av förnybar energi i lantbruk och skogsbruk samt i kommunala entreprenaduppdrag. När både biogas och biodiesel används som bränsle körs traktorn helt på förnybar energi. Att registrera biogastraktorn kräver särskilt godkännande på varje marknad, eftersom allmänna avgasemissionsregler ännu inte har beslutats för dual fuel-fordon.


« Tillbaka till översikt