Konsepttraktoren Valtra ANTS ser inn i fremtiden Pressmeddelande

27.01.2011

Valtras 60-årsjubileum visualiserer fremtiden ved å presentere traktorkonseptet ANTS.

ANTS er et ordspill, hvor bokstavene A, N, T og S representerer virkelige Valtra-modellserier, men på engelsk er det også flertall av "ant" eller "maur" på norsk. Mauren anses som et sosialt insekt og er sterk i forhold til størrelsen. Egenskapene til en flittig maur kan derfor skjelnes i ANTS-konseptet.

I 2050 kommer det til å være omkring ni milliarder mennesker på kloden, og det vil være mindre dyrkbar jord enn i dag. Gårdbrukere vil trenge avansert teknologi for å fø den voksende befolkningen, og vil produsere energi i tillegg til mat. ANTS vil møte disse fremtidige utfordringene, men samtidig være tro mot Valtras tradisjoner. Traktoren er dynamisk, brukervennlig, tilpasningsdyktig, intelligent, spenstig og lett sammenlignet med effekten den yter.

ANTS er en fleksibel løsning. Den består av to hovedmoduler: Soldatmodulen, med en effekt på cirka 100 kW, og arbeidermodulen, med en effekt på 200 kW. Begge kan arbeide sammen eller hver for seg. For tilsynsoppgaver finnes en førerhytte som kan monteres i begge maskinene. Når du må utføre tungt arbeid som krever at føreren deltar, kan modulene låses, dvs. bakhjulene skiftes til en smal vidde, forhjulene på maskinene kjøres side om side, og maskinene låses. Da er en rammestyringsdronning tilgjengelig, med en effekt på 400 kW.

Førerhytta er en kapsel som kan festes til begge hovedmodulene. Den kan rotere og plasseres i forenden, bakenden eller på toppen av hovedmodulen. Førerhytta senkes og gjør det mulig å utføre den mest ulykkesutsatte delen av traktorjobben – å komme seg inn og ut av førerhytta – sikkert og enkelt.

Førerens grensesnitt er så enkelt som mulig. Mesteparten av kommandoene er talestyrt. Informasjon som er viktig for oppgaven, legges oppå som et HUD-display på vindusflatene i førerhytta. Maskinen har imponerende kommunikasjonsegenskaper. Førerhusets sammensatte struktur er sikker, og du får uhindret sikt i alle retninger. Den tradisjonelle Valtra-funksjonen TwinTrac er utviklet så langt som mulig, for den mobile førerhytta innebærer at ANTS-traktoren ikke har noen egen for- eller bakende.

Motor og drivstoff etter behov
Energiteknologien vil foreta kvantesprang de neste tiårene. Kraftoverføringen vil bli elektronisk, og strøm vil bli produsert på forskjellige måter gjennom effektive batterier, brenselceller og turbogeneratorer, eller i en forbrenningsmotor av høy kvalitet som kan utnytte gårdsprodusert biogass eller biodiesel. Energikilden vil kunne endres på en fleksibel måte etter hvert som behovet oppstår.

Grunnmaskinens struktur vil være lett. Hjulene er satt i enden av aksler, som brukes til regulering av aktiv fjæring og klaring samt til løfting og senking av arbeidsmaskiner fra bakken. En minst mulig klaring skal gi best mulig stabilitet for kjøring på vei. Stor klaring brukes andre steder. Hjulene er smarte, og bredden, eller kontaktflatens størrelse, kan justeres for å unngå å komprimere underlaget. ANTS vil undersøke underlagets struktur og sammensetning og optimalisere kontaktflaten med underlaget. Etter hvert som hjulene blir bredere, blir skinnene mer aggressive. Men hjulflaten vil være optimalisert for kjøring på vei i den smale posisjonen.

Ubemannet arbeidermaur
Arbeidermodulen er i 200 kW-effektklassen og vil kunne utføre sine oppgaver uten tilsyn. Soldatmodulen, som er standardutstyr, har en førerhytte og vil utføre alle vedlikeholdsoppgaver på gården. Derfor er den utstyrt med et dobbelt teleskop, hvor forskjellige arbeidsredskaper kan monteres.  Det vil også bli enklere å få tilgang til trange steder med maskinen, fordi den kan «neie».

Mesteparten av arbeidsmaskinens betjeningsinnretninger vil bli styrt av elektriske motorer og aktuatorer. Hvis tradisjonell hydraulikk er nødvendig, vil den være vannbasert.

Den strukturelle rammen er en skinne som hvelver seg fra forenden til bakenden. Førerhytta og arbeidsredskapene kan festes på skinnen. ANTS-konsepttraktoren er bygget i en målestokk på 1 : 5 og er laget av Lighthaus fra Göteborg i samarbeid med produktutviklingsavdelingen i Valtra. Konseptet ble lansert under Valtras 60-årsjubileum. Konsepttraktoren vil bli vist i 2011 ved jordbruks- og maskinmesser som Agritechnica og SIMA.


« Tillbaka till översikt