Ta hand om din traktor - endast fem dagliga kontroller

Som nya N-seriens användare behöver du göra endast dessa fem kontroller dagligen för att hålla din traktor i gott skick. Lättare än det här kan traktorns underhåll inte vara.

1) Kylvätska

Stanna traktorn några minuter före kylvätskan kontrolleras. Vätskan kontrolleras avsvalnad, den varma vätskans yta är högre än den kalla. Kontrollera även fryspunkt, särskilt på hösten. Töm systemet och byt vätskan med några års mellanrum. Fyll aldrig systemet enbart med vatten. Kontrollera också att kylsystemets avtappningshål inte är tilltäppt. Hålet är till vänster under det översta remhjulet. Om det rinner kylvätska härifrån kan det vara ett tecken på att tätningen läcker. Å andra sidan bör det i en ny traktor läcka lite vatten från avtappningshålet tills tätningen lagt sig.

2) Motorolja

Stanna traktorn på ett plant underlag några minuter före oljan kontrolleras. Oljestickan hittas på motorns vänstra sida. Oljenivån bör vara mellan stickans övre- och nedre markeringar. Fyll på olja vid behov. Kontrollera samtidigt att det inte läcker olja från motorn, hydrauliken eller transmissionen.

3) Transmissionsolja

Det är enkelt att kolla transmissionsoljan, det räcker att ta en titt på glasmätaren till vänster om kraftuttaget. Låt traktorn stå några minuter före kontrollen, så att oljan hinner rinna till. Oljepåfyllningsöppningen finns vid tryckstångens fästpunkt.

Endast fem dagliga kontroller

 

4) Kylarpaketet

Rengör kylarpaketet med tryckluft eller genom att skölja med vatten. Använd inte högtryckstvätt. Du kan använda en mjuk borste försiktigt, men skada inte kylarelementen. Kylarna öppnas framåt och åt sidan, lite beroende på traktorns utrustning. Om din traktor har luftkonditionering, kom ihåg att till sist spänna luftkonditioneringens kylare på plats med två skruvar.

5) Hydraulolja

Hydrauloljan kan lätt kontrolleras genom tittögat mellan trapporna fast varje gång man går upp i traktorn. Före kontrollen, lyft frontlyften och sänk frontlastaren och trepunktslyften bak så att oljan återgår till behållaren. Fyll på olja vid behov från hydraulikens returkoppling bak på traktorn. I nödfall kan man även fylla på olja från påfyllningsöppningen under trappan, men då måste man vara mycket noggrann så att inga orenheter kommer i oljan. Kontrollera och vid behov töm läckoljebehållaren för hydraulikens snabbkopplingar.