MÖT VÅRA KUNDER

MÖT VÅRA KUNDER

Tillförlitlighet genom testning

Koivikko Manor i Kitee, Finland, började testa de nya traktorerna i Valtra T-serien under våren 2013. Versu fick bevisa sin förmåga omedelbart genom att hjälpa till med ett byggnadsprojekt.

Koivikko Manor, Kitee, Finland
Lantbrukskooperativet MTY Partanen & Tolonen

Testmaskiner: Två Versu-modeller i Valtra T-serien (250 och 174 hk)
Huvudarbetsuppgifter: Mjölkproduktion, boskapsuppfödning och biogasanläggning

Betydande dragkraft

"Vi märkte direkt vilken tuff traktor det var med tanke på dragkraft", minns Pekka Partanen. "Vi byggde grundkonstruktionen till en ny ladugård. Marken hade precis tinat och all last måste transporteras mer eller mindre i lera."

Vid användning för transport av gödsel och slam uppvisade prototypen inte bara sin dragkraft, utan även sina vägprestanda. "Traktorns stabilitet, sikten från hytten och reglagens placering var mycket bra", säger teknikchefen Tero Nenonen.

Samma positiva inledande erfarenheter förstärktes vid anslutning av redskap. "Hydraul- och bromskopplingarna är nu mycket enklare att använda, vilket även gäller strömuttaget. De har en mycket bra placering och bättre utformning", tillägger Tero.

Traktorerna användes i stort sett lika mycket för fältarbete och olika transportuppgifter, t.ex. transport av slam och gödsel till biogasanläggningen. Den kuperade karelska terrängen var idealisk för testning av den nya T-seriens prestanda på vägen. Versu-transmissionen och andra avancerade system fick verkligen visa vad de går för i Kitee. Motor, bromsar och hytt utvärderades också tillsammans med köregenskaper och säkerhetsaspekter.  

"Versu-transmissionen har verkligen förbättrats mycket. Den automatiska transmissionen fungerar mycket snabbt och bra tillsammans med motorn. Till och med när tung last drogs var det lätt att köra i uppförsbackar i automatläge. Det allmänna intrycket var att det här är en verkligt tuff maskin", kommenterar Pauli Tolonen.

De andra nya funktionerna visade sig också vara enkla att använda. "Det var en utmärkt lösning att kombinera AutoTraction-funktionen med bromsarna, och gaspedalen kändes bra. Farthållaren är också mycket lätt att justera", fortsätter Tero Nenonen.

Funktionen för kvarhållning i sluttningar lovordades särskilt mycket och var till stor hjälp i hala förhållanden och andra krävande situationer. "Systemet förhindrar att traktorn rullar bakåt vid start, vilket är en enorm fördel när man kör iväg från fältet och ska ansluta till trafik på vägen. Det går mycket lättare och snabbare", säger Pauli Tolonen.

Den utmärkta sikten från hytten uppmärksammades också, särskilt i korsningar och i trafiken i allmänhet. "Frånvaron av en stolpe vid den högra rutan ger mycket bättre sikt i korsningar, vilket är en stor bonus säkerhetsmässigt", säger Pekka Partanen.

Vikten av säkerhet betonas i jordbrukskooperativets samarbete med den lokala jordbruksskolan. I själva verket handlar testning av prototyper om att garantera tillförlitligheten och säkerheten hos nya produkter. "Eventuella överraskningar som dyker upp på prototypstadiet gör att kunderna slipper en massa krångel vid senare tillfällen", påpekar Pekka.

Koivikko Manor
I det lilla samhället Koivikko i Kitee, en ort i Nordkarelen i Finland, finns en grupp företag som omfattar den privata mjölkproduktionsgården Koivikko Manor. Gården utgör ett utbildningscenter för de åttio eleverna i den lokala jordbruksskolan och man ägnar sig även åt boskapsuppfödning. Andra tjänster omfattar en ridskola och restaurang. Ett annat lokalt företag i Koivikko är BioKymppi som framställer värme och elektricitet av biologiskt avfall samt slam som samlas in över hela östra Finland. Företaget producerar även biogas av gödsel. Biogasen används till organisk produktion på gården.

Text och foton: Matti Kallio

Fortsätt läsa sidan om T-serien >