MÖT VÅRA KUNDER

MÖT VÅRA KUNDER

Hjälpa till att hitta bättre lösningar

Ville Kari, en lantbrukare i södra Österbotten i Finland, testade den nya Valtra T-serien under sommaren 2013. Mellan april och oktober ackumulerade två prototyptraktorer över 2 000 timmars testning. Båda traktorerna var Direct-modeller med steglös CVT-transmission.

Ville Kari
Alajärvi, Finland

Testmaskiner: Två Direct-modeller i Valtra T-serien
Huvudarbetsuppgifter: Mjölkproduktion och boskapsuppfödning

En välbalanserad traktor att använda och kontrollera

Arbetsuppgifterna på våren startade med slamspridning och markbearbetning. "Redan från början märkte jag att traktorn är mycket smidig när man svänger och ändå stabil att köra", rapporterar Ville.

Intrycket av en välbalanserad och bekväm traktor förstärktes ytterligare ju mer han använde traktorn. Den visade sig vara särskilt stabil vid dragning av en självlastande vagn. "Den nya T-serien drar mycket stadigt på fältet och på vägen går den som tåget."

T-seriens smidighet har förbättrats ytterligare med en mindre vändradie och en ny funktion som möjliggör variabel justering av styrkänsligheten. Det visade sig vara särskilt användbart vid hantering av balar med frontlastaren. "Man behöver inte vrida ratten så mycket längre och körning rakt fram är mycket exakt. Den nya styrinrättningen är helt fantastisk!"

Hytten är nu ännu rymligare och ljusare. "Sikten har förbättrats i alla riktningar. Alla reglage, t.ex. omkopplaren för fyrhjulsdriften och differentialspärren, är lätta att hitta. Det finns gott om uttag, förvaringsområden och extra utrymme för tillvalsutrustning", säger Ville.

Den kraftfulla arbetsbelysningen gör det enkelt att arbeta i mörker. Alla omkopplare för belysningen har grupperats tillsammans på en belyst panel.

"Den omvända förarplatsen har också tagit ett stort steg framåt. Det nya elektroniskt styrda systemet är mycket praktiskt", säger Ville som har använt TwinTrac-systemet för slåtterarbete och åkerbruk.

Sammantaget var Kari oerhört imponerad av den nya T-serien och påpekar att körbarhet och kontrollerbarhet har tagits till en helt ny nivå.

Ville Kari, 34, har varit lantbrukare i 15 år och har under den här tiden entusiastiskt utvecklat sin lantbruksverksamhet. Vid sidan av den gamla ladugården för mjölkproduktion har en ny ladugård för boskapsuppfödning och en anläggning för robotiserad mjölkning byggts. Nya fält har också tagits i produktion och cirka 250 hektar används nu för organiskt lantbruk.

Gården har två till tre anställda. Förutom boskapsuppfödning, fältarbete och skogsbruk ägnar sig Ville även åt entreprenadarbeten. Under sommaren omfattar hans huvudsakliga entreprenörsuppgifter röjningsarbeten samt tröskning och under vintern flisar han träd för energiproduktion.

Ville har testat Valtras prototyptraktorer sedan 2007. "Nyckeln är att använda prototyperna för verkliga arbetsuppgifter och ackumulera så många timmar och så mycket praktisk erfarenhet av traktorn som möjligt. Ibland får jag anvisningar om att fokusera på vissa utvecklingsområden", säger Ville.

Överraskningar och ändringar är vanliga vid tester av prototyper. "Vissa prototyper används bara under en dag, andra under flera sammanhängande månader. Vissa fungerar utan problem och med andra inträffar överraskningar", medger Ville.

En bra testare måste vara uppmärksam och kunna ifrågasätta alla angivna lösningar. Valtras prototyper är utrustade med kontinuerlig datainsamling och en direktanslutning till fabriken. Testaren registrerar sina egna åtgärder och observationer i systemet direkt i hytten när allt är i färskt minne. Varje observation och kommentar bearbetas grundligt på fabriken.

"Dokumentationen är systematisk – Valtra har ett bra system på plats. All feedback används faktiskt för att hjälpa till vid utveckling av traktorerna. Det är verkligen givande att se hur mina bidrag har påverkat slutprodukten, även i den nya T-serien", säger Ville.

Text och foton: Matti Kallio

Fortsätt läsa sidan om T-serien >