Valtras Dual Fuel-traktorer – det naturliga valet

Valtras Dual Fuel-traktorer

Valtras Dual Fuel-traktor är ett praktiskt sätt att minska utsläppen av växthusgaser inom lantbrukstjänster och samhällsservice, genom att ersätta diesel med en mer miljövänlig fordonsgas.

Valtras Dual Fuel-traktorer kan köras på fordonsgas eller uppgraderad biogas och diesel. På Valtras Dual Fuel-traktorer har en AGCO Power-dieselmotor i standardutförande konverterats för användning av två typer av bränsle. Huvuddelen, upp till 83 % av effekten genereras av metan från fordonsgas eller uppgraderad biogas och en mindre del av diesel för antändning av gas/luft-blandningen enligt dieselprocessen.

Valtra Duel Fuel kan fås med Valtras N-serie HiTech och HiTech 5 i modellerna N103.4, N113 och N123.

Fördelar och värden med dual fuel

  • Ett enkelt och praktiskt sätt att använda förnybar energi.
  • Inga kompromisser vad gäller funktion, prestanda, säkerhet eller komfort i jämförelse med motsvarande dieseltraktor.
  • Bättre driftsekonomi jämfört med motsvarande dieseltraktor.
  • Dual Fuel-lösningen uppfyller alla trafikbestämmelser och alla säkerhets- och avgaskrav.
  • Bidrar till ytterligare förbättrad lagstiftning, infrastruktur och villkor för användandet av alternativa bränslen.
  • Möjliggör betydande minskningar av utsläpp och förbrukning av fossila bränslen.

Inga kompromisser när det gäller prestanda

När det gäller användbarhet och prestanda motsvarar våra  Dual Fuel-traktorer helt och hållet en vanlig dieseltraktor. I Dual Fuel-motorn antänds gasen genom att en liten mängd dieselbränsle sprutas in.

Ett insugsrör med integrerade elektroniska insprutningsventiler och ett commonrail-system för gas som arbetar parallellt med den vanliga dieselinsprutningen sörjer för exakt och effektiv bränsleinsprutning. Traktorn har försetts med ett modellanpassat system för utsläppsreducering (med bl.a. katalysator) i enlighet med gällande krav. Motorstyrning och utsläppsreducering hanteras av ett gemensamt styrsystem med elektroniska styrenheter för båda bränsleslagen och sammankopplat med traktorns styrsystem.

Gastankarna är tillverkade av tåligt kompositmaterial och finns under hyttens golv. Det betyder att de inte påverkar tyngdpunkten, inte hindrar sikten, markfrigången eller användningen av viktig utrustning som frontlastare. Gastanken har en kapacitet på 192 liter och det maximala påfyllningstrycket är 200 bar. Standardtankens volym motsvarar cirka fyra timmars drift men det går att montera ytterligare tankar, exempelvis som extra vikt framtill på traktorn. Dieseltankens volym är densamma som på en vanlig traktor. Motorn växlar automatiskt till drift med enbart dieselbränsle om det inte finns någon gas att tillgå.

N103.4 HiTech Diesel Dual Fuel

Kraftuttagets effekt kW/rpm

69 / 2000 69 / 2000

Kraftuttagets effekt hk/rpm

94 / 2000 94 / 2000

Vridmoment Nm/rpm

460 / 1500 480 / 1400

Blandning %
Diesel / bensin

 

100 / 0 17 / 83

År av utveckling och testning

Valtra har utvecklat dual fuel- och biogasteknik under många år. Några viktiga milstolpar hittar du här.

2008

  • Utvecklingen av dual fuel-traktorn inleds

2009

  • Den första N101-experimentmodellen tas i bruk och testas i olika arbetsmiljöer

2010

2011

2012

  • Testningen av N101 fortsätter i Sverige

2013

2014

  • Tillverkningen av modellerna N103.4, N113 och N123 fortsätter

Tekniska detaljer

Dieselsystem: commonrail-originalinsprutning

Gassystem: tre gasbehållare tillverkade av kompositmaterial, maxtryck 200 bar, volym 64 liter vardera, total volym 192 liter (motsvarar 35 l dieselbränsle)

Högtryckskrets med fyra elektromagnetiska och manuella ventiler som stängs automatiskt när motorn stannar, manometer, NGV-1-anslutning för påfyllning av gas och elektromagnetisk avstängningsventil.

Lågtryckskrets med tryckregulator som begränsar trycket till cirka 3,5 bar, filter och commonrail-insprutning som förser var och en av cylindrarna med gas.

Gaskomponenterna har installerats i enlighet med de europeiska fordonsbestämmelserna ECE R110 och R115.

Ett elektroniskt styrsystem optimerar mängden gas för aktuellt effektbehov och aktuella driftsförhållanden.

Avgassystemet har försetts med en Ecocat-katalysator som eliminerar kolväten och metan.

Gaskvalitet: Valtras Dual Fuel-system är konstruerat för naturgasbaserad fordonsgas och upparbetad biogas vilket motsvarar naturgasbaserad fordonsgas. Båda gastyperna kan därför bytas fritt mot varandra och också blandas i gasanläggningar och liknande. Den upparbetade biogasen bör innehålla cirka 95 % metan (+/- 2 %). Reglerna för standardisering och typgodkännande förutsätter standardiserade bränslekvalitéer.

Klicka här om du vill se grundläggande specifikationer för modellerna N103.4, N113 och N123 i N-serien

Notera

Traktorn är klar för nationellt typgodkännande och har ett serviceprogram från Valtra. Beroende på de aktuella bestämmelserna i respektive land, kan registrering av en dual fuel-traktor kräva särskilt godkännande eftersom det inte ännu finns några gemensamma regler för flerbränslefordon.

Tillbaka till toppen