lagerkampanj

Valtra i Sverige

I Sverige är det Lantmännen som marknadsför och säljer Valtratraktorerna. Lantmännens styrka finns i den lokala närvaron och i ett unikt kunnande om kundens produktionsprocess. Läs mer om Valtra Produkter
Lantmännen Maskin AB
Box 174
201 21 Malmö
+46 (0)771 38 64 00
info.maskin@
lantmannen.com
Våra anläggningar