Valtra Oy Ab som sponsor

Valtra Oy Ab som sponsor

Sponsring

Valtra bygger på våra värderingar. Vi fattar alla våra beslut och utvecklar vårt samarbete med kunderna, återförsäljarna, moderbolaget, samhället, reservdelsleverantörerna och varandra utifrån våra värderingar.
Våra grundvärderingar är lagarbete, öppenhet, tillit, initiativtagande och respekt. Vad gäller samarbete utvecklar vi Valtra till ett unikt, tillförlitligt och funktionellt märke.

Vår målsättning är effektivitet, nöjda kunder, personal och samarbetspartners samt goda affärer. Vi jämför vår verksamhet med de största konkurrenterna och strävar efter att ligga i topp. Det är vår strävan att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och vårt nätverk samt att värna miljön. Vi har ett nära samarbete med kunderna.

Valtra Pulling Team

Valtra Pulling Team har tävlat i Pro Stock-kategorin i över 20 år nu. 

Valtra Pulling Team är det mest framgångsrika laget inom traktorpulling – det har vunnit flera EM och Euro Cup-medaljer.

Valtra är lagets största sponsor. Laget skapar internationell synlighet för Valtra i norra Europa och Centraleuropa.

pulling.valtra.com/

Valtra Pulling Team

JYP

Valtra har varit ishockeylaget JYP:s främsta samarbetspartner sedan 2004.

Valtra och JYP började samarbetet eftersom båda har liknande värderingar, t.ex. lagarbete, professionalism och uthållighet.

Samarbetet med JYP har gjort Valtra synligt utanför traditionella lantbruksmedia och förmedlat en positiv bild av varumärket Valtra.

www.jypliiga.fi/

JYP