Underhåll

Valtra-traktorer är kända för sin driftsäkerhet och ekonomi även när det gäller underhåll och service.

Traktorerna är konstruerade för enkelt underhåll och god åtkomst till servicepunkterna. Detta resulterar i låga driftskostnader för traktorn, eftersom underhållet inte är tidskrävande och inte avbryter din arbetstid.

Ta hand om din traktor - endast fem dagliga kontroller

Som nya N-seriens användare behöver du göra endast dessa fem
kontroller dagligen för att hålla din traktor i gott skick.
Lättare än det här kan traktorns underhåll inte vara.

Läs mer

Professionell underhållservice

Valtras utbildningscenter vid Suolahti-fabriken i Finland utbildar vår internationella service- och reservdelspersonal. Centraliserad utbildning ger en högkvalitativ och likvärdig service och ett snabbt informationsflöde från våra kunder till hela Valtra-organisationen.

Vi rekommenderar att du vänder dig till den välutbildade, professionella Valtra-serviceleverantören som har rätt verktyg för att klara alla serviceåtgärder på din traktor. När du låter utbildade proffs ta ansvaret för underhållet kan du koncentrera dig på ditt eget arbete.

Valtra Premium Care

Valtra Premium Care gör att du kan förutse underhållskostnaderna för din investering så att du kan beräkna dina produktionskostnader bättre. Regelbundet underhåll och en fullständig servicehistorik hjälper till att maximera andrahandsvärdet på din traktor. Valtra Premium Care gör även att du kan minimera kostnaderna för din traktor under hela dess livslängd.

Regelbundet underhåll lönar sig

Regelbundet och noggrant underhåll förlänger driftsäkerheten för din Valtra-traktor. Underhållskostnaderna är låga jämfört med de reparationskostnader som uppstår vid bristande underhåll. De viktigaste åtgärderna är de som du utför själv, t.ex. smörjning och olika kontroller och justeringar.

Du kan hitta detaljerade service- och underhållsinstruktioner i din användarhandbok eller på sidan My Valtra-traktor.

Service utanför högsäsong

Det går inte att låta bli. Det är bara att göra det. Med en lågsäsongskontroll tar DU kontrollen. Av dina kostnader. Av din drifttid.

 

En kontroll under lågsäsong innebär:
1. En omfattande fel- och konditionsrapport utan förpliktelser
2. Minimal försämring av din maskin under vinterförvaring
3. Minskad risk för kostsamma och tidskrävande driftavbrott
4. En snabbare start på nästa säsong
5. Toppa maskinens effektivitet

 

Ring din Valtra-återförsäljare idag för en lågsäsongskontroll.

 

Tillbaka till toppen