share

Alltid ansluten med Valtra Connect

Valtra Connect är den smarta lösningen för din traktor. Den analyserar din traktor och dess arbete för att förutse underhållsarbetet och undvika onödiga stillestånd. Den kan till och med tillkalla service automatiskt.

Valtra Connect har under ett antal år varit en tillförlitlig partner där traktorns ägare och den lokala serviceverkstaden har kunnat följa traktorns data på distans. De uppgifter som traktorn sänder behandlas och analyseras och redan på förhand går det att upptäcka vilka underhållsbehov som finns eller om det är något mindre problem som kräver en snar åtgärd.

– Fram till i dag har man kunnat lösa redan synliga problem, som felkoder, men med det nya systemet går det också att förutse vilka problem som kan dyka upp. Om det är en del som riskerar att gå sönder kan den bytas ut i servicen istället för att den går sönder vid ett senare tillfälle och orsakar ett stopp i produktionen, förklarar Stephen Williams, chef för Technical Service Escalation Management.

Traktorn har olika sensorer som mäter tiotals, ibland till och med hundratals olika variabler, som hastigheten, temperaturen, oljetryck, driftstimmar, spänning och så vidare. Om analysen visar att en viss komponent har drabbats av ett problem går det att skicka ett meddelande direkt till den lokala serviceverkstaden.

– De som ansvarar för servicen hos en viss kund får ett meddelande om att Valtra Connect misstänker att det finns ett problem, det får anvisningar kring vilken reparation som behövs, en lista på reservdelar och en uppskattning kring hur lång tid som reparationen tar. Det ger serviceteamet och kunden möjligheten att komma överens om en servicetid som passar dem båda, förklarar Williams.

Konstant utveckling

Under sommaren och hösten 2020 testades systemet av flera kunder i verkliga förhållanden. Systemet har redan, eller kommer inom en snar framtid, att användas på samtliga AGCO:s traktorer, tröskor och växt-skyddssprutor. Därmed har det redan testats i praktiken och det finns värdefull kunskap kring det.

– I slutet av 2020 kommer även Valtras traktorer att använda det nya systemet. Det utvecklas konstant, med andra ord förbättras dess förmåga att analysera och identifiera olika problem redan på förhand vilket ger servicepersonalen allt tydligare anvisningar. I och med att vi kan nyttja samma teknologi som i AGCO:s olika produkter skyndas utvecklingsarbetet på hela tiden.

Valtra Connect kan i framtiden inte bara sända data från traktorn till ägaren och serviceverkstaden utan också till Valtras Machine Monitoring Center. Där analyseras uppgifterna noga och det går att förutse vilka underhållsbehov som krävs, samt reagera snabbt på mindre fel. Det är två saker som sparar både tid och pengar.

Enkelt och utan kostnad

Det nya systemet blir en del av Valtra Connect, det betyder att det är gratis för kunden och det behövs varken installeras något nytt program eller några nya delar.

Kunden kan själv välja om den vill använda sig av det nya systemet eller inte. För den som önskar testa är det oerhört enkelt att komma igång.

Det nya systemet för Valtra Connect kommer att bli mycket viktigt framöver. Den data som samlas in kan inte bara kan nyttjas för att utföra service på enskilda traktorer utan även i produktutvecklingen av dagens och framtidens traktorer.