share

VÅRA INSIKTER

TA HJÄLP AV VÅR NORDISKA EXPERTKUNSKAPER

Att förstå våra kunder är centralt för vårt sätt att arbeta. Vi är inte rädda för att bokstavligen smutsa ned våra händer; många av våra anställda äger lantbruk, skogsbruk eller andra typer av verksamheter och förstår vad som krävs för att arbeta med dessa. Vi tar tid att diskutera med våra kunder och återförsäljare och vi har ett nära samarbete med ledande forskningsinstitut som leder till ständiga innovationer. Detta gör det möjligt för oss att utveckla våra lösningar baserat på återkoppling från folk som utför arbetet.

Vi har lång expertis av anpassade teknikbaserade lösningar för ett antal olika företag och verksamheter och är engagerade i att hjälpa våra kunder och deras verksamheter växa och optimera sina resurser för arbetsuppgifter och behov som ständigt förändras.

SOCIAL MEDIA

För mer information och olika typer av innehåll om Valtra inbjuder vi dig att följa oss och delta i vår community på sociala medier.