share
altra twintrac tractor in forest

TwinTrac

EN TRAKTOR SOM FUNGERAR I BÅDA RIKTNINGARNA

TWINTRAC ÄR TILLGÄNGLIGT FÖR TRAKTORER I VALTRAS N-SERIE, T-SERIE, Q-SERIE OCH S-SERIE.

Valtra är den enda tillverkare som erbjuder reversering som fabriksmonterat tillval på traktorer från 105 hk upp till 405 hk!

Varje Valtra-traktor är specialbyggd för att uppfylla ägarens behov. TwinTrac-reverseringssystemet är bara en av många unika funktioner som hjälper till att öka produktiviteten.

kontakta återförsäljare

Varför TwinTrac?

Med TwinTrac kan du utföra en lång rad tillämpningar på ett mer effektivt sätt.

 • Enastående överblick och kontroll över redskapen
 • Förbättrad maskinflexibilitet
 • Minskad risk för nackspärr
 • Sparar tid och bränsle

I många fall krävs inga specialredskap vid byte till Valtras system med omvänd förarplats, så du kan arbeta med den uppsättning du redan har.

Sparar betydande mängder tid och bränsle.

Enligt forskning hos ett oberoende forskningsinstitut på uppdrag av Valtra, kräver användning av en traktor med TwinTrac-systemet med omvänd förarplats för slåtter 12 procent mindre tid och 11 procent mindre bränsle än vid arbete på konventionellt sätt. Dessutom är slåtterarbete i omvänd riktning betydligt mindre påfrestande för förarens nacke och rygg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

TWINTRAC ÄR INTE BARA EN TILLÄGGSUTRUSTNING. DET ÄR EN KOMPLETT TRAKTOR SOM HAR UTFORMATS FÖR KÖRNING I BÅDA RIKTNINGAR.

FÄLTTILLÄMPNINGAR

 • Slåtterkross-arbeten
 • Slagklippning/slåtter
 • Småskalig foderskörd
 • Småskalig majsskörd
 • Skörd av specialgröda, t.ex. oliver

KOMMUNALA TILLÄMPNINGAR

 • Borstning
 • Snöslungning
 • Häckklippning

BYGGNADSARBETEN OCH UNDERHÅLL AV GÅRDEN

 • Stängsling/påldrivning
 • Räfsning

SKOGSTILLÄMPNINGAR

 • Flishuggning
 • Stubbrytning
 • Komposttäckning

SÅ FUNGERAR DET

ENASTÅENDE ÖVERBLICK ÖVER REDSKAPEN

Vid arbete i omvänd riktning är överblicken över redskap och arbetsområde utmärkt. Många redskap fungerar även bättre framför traktorn och i synnerhet framför traktorhjulen, vilket minimerar risken för tillplattad gröda innan den tas upp av maskinen. Den stora hytten är en idealisk arbetsmiljö vid arbete i omvänd riktning.

valtra tractor and twintrac cabin

EN MER MÅNGSIDIG ARBETSMASKIN

TwinTrac förbättrar mångsidigheten utan att göra avkall på traktorns andra utmärkta egenskaper – traktorns bakre del har alla hydraulfunktioner, kraftfull redskapslyft med lägeskontroll och ett kraftuttag med flera hastigheter.