share
valtra tractor and man doing maintanance

BYGGD FÖR ENKELT UNDERHÅLL

REGELBUNDEN SERVICE LÖNAR SIG

HÖG DRIFTSÄKERHET FÖR DIN VALTRA

Regelbundet och grundligt underhåll förlänger den pålitliga driften av din Valtra-traktor. Underhållskostnader är små jämfört med reparationskostnader till följd av brist på underhåll. De viktigaste åtgärderna är de du själv utför, inklusive smörjning och olika kontroller och justeringar.

valtra tractor onfield wiht red indicator numbers

SE EFTER DIN TRAKTOR - 5 KONTROLLPUNKTER

Underhåll av din traktor blir inte enklare än såhär! 

SERVICEKONTRAKT FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL

Detta servicepaket innehåller allt föreskrivet underhållsarbete som kan bokas upp till 10 000 timmar för nya och begagnade maskiner. Professionell service utförs av Valtra utbildade tekniker (på plats eller hos din Valtra-återförsäljarens lokaler) enligt rekommenderade intervaller och checklistor från tillverkaren.

INSPEKTION UNDER LÅGSÄSONG

En lågsäsongsinspektion ger dig kontroll över dina kostnader och driftsäkerhet.  

1. En utan motkrav, omfattande fel- och inspektionsrapport

2. Säkerställer minimal försämring och förslitning under vintern

3. Reducerar risken för dyra och tidsödande avbrott

4. Smidigare uppstart till nästa säsong

5. Få ut allt av din maskins effektivitet