share

VALTRA - FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Var och en av oss har en viktig roll i arbetet med att göra världen till en bättre plats. Därför är det väldigt viktigt att göra hållbara val och varje bransch har ett enormt ansvar för att vara en förebild i det arbetet. Ofta når man bäst resultat genom att fokusera på sin egen expertis och förstå hur världen kan dra nytta av den kunskapen. Vi på Valtra kan maskiner - mångsidiga, tillförlitliga och robusta traktorer som är byggda för att hålla under en lång tid framöver. 
Vi känner också våra kunder väldigt väl.  

De är hjärtat av vår verksamhet och allt vi gör är för att underlätta arbetsdagen för våra kunder.  Därför är syftet med Valtras hållbarhetsarbete att värna om lantbrukarens försörjning och därmed även värna om vår egen verksamhet, våra medarbetare, våra partners och naturligtvis den jord och mark vi alla lever av.  

Nedan kan du läsa mer om hur hållbarheten lägger grunden till allt som vi på Valtra gör.

VALTRAS FOKUSOMRÅDEN INOM HÅLLBARHET

Vi arbetar hårt för att utveckla och förbättra hållbarheten
inom alla våra verksamhetsområden, inom våra olika samarbeten och relationer.

VALTRA ÄR FÖRMODLIGEN DEN MEST HÅLLBARA TRAKTORN I VÄRLDEN

SMARTA ENKLA RÖRELSER

För att skördarna ska bli bättre måste jorden må bra och för att uppfylla de lagar som råder måste vi hålla nere utsläppen av koldioxid. Lösningen på den ekvationen är en smart maskin som hjälper dig att arbeta hållbart varje dag. En maskin som med automatik erbjuder precision, noggrannhet och effektivitet, samtidigt som den ser till att alla föreskrifter följs. Med hjälp av Valtras smarta lantbruk kan du spara både tid och pengar samtidigt som lönsamheten ökar. Allt det sker, utan att du ens behöver fundera på det.

SMART LANTBRUK GER EN FRISK JORD

Smart lantbruk är ett sätt att förbättra jordkvalitén vilket ger bättre skördar. Att optimera näringen, öka effektiviteten hos bekämpningsmedel, hantera packning och maskinoptimering är viktiga områden där lantbrukare kan använda rätt data för att öka skörden och främja miljön. Att binda kol i jorden och boosta skördarna är en fördel för både lantbrukaren och miljön.

MINSKAT KOLDIOXIDAVTRYCK

Smart Lantbruk använder avancerad teknik för att öka produktiviteten och minska energianvändningen. En förbättrad drifteffektivitet minskar bränsleförbrukningen samtidigt som den sänker kostnaderna. Vi både uppfyller och överträffar lokala utsläppsstandarder med våra V-kompatibla AGCO-Power motorer samtidigt som vi kontinuerligt arbetar med att utveckla alternativa bränslelösningar för att minska koldioxidavtrycket ytterligare.

LÄS OM HUR SMART LANTBRUK KAN GÖRA DITT ARBETE MER HÅLLBART

RÄTT TID

Det är viktigt att göra rätt sak i rätt tid. Det ger störst vinst. Baserat på gårdens väderhistorik kan du lära dig när det är rätt tid att göra en viss uppgift. Genom att optimera skörden på längre sikt kan du både öka skördecyklerna och fördubbla skörden.

LÄS MER OM TASKDOC

RÄTT PLATS

Följ körspåren exakt, håll koll på det som händer på marken och maximera den bearbetade ytan. Oavsett var du planerar, besprutar eller skördar sparar du tid, bränsle och pengar.

LÄS MER OM VALTRA GUIDE

RÄTT MÄNGD

Spara resurser och förbättra grödans kvalitet genom att applicera precis rätt mängd gödningsmedel eller spray på olika delar av fältet och gör justeringar under tiden du arbetar. Allt registreras under arbetets gång vilket gör det enkelt att följa de föreskrifter som gäller.

LÄS MER VAD VARIABEL GIVA KAN GÖRA FÖR DIG

UNIKT FÖR VALTRA

Vi på Valtra anser att handlingar säger mer än ord. Vi är stolta över det arbete vi har bedrivit år efter år och det som vi har uppnått i vår strävan efter att förbättra hållbarheten. Där finns allt från spännande samarbeten med våra partner till hållbart drivna fabriker, unika produkter och tjänster. 
Med Valtra kan du vara säker på att din maskin är marknadens mest hållbara val.

LÄS MER FRÅN VÅR BLOGG

AGCO:S HÅLLBARHETSMÅL

Valtra är ett världsomspännande varumärke som tillhör AGCO, och uppfyller helt moderorganisationens hållbarhetsmål. Tillsammans är vi starkare och mer kapabla att prioritera hållbarhetsåtgärder och investeringar som gör den största och mest omedelbara positiva inverkan på lantbrukare och vår bransch.

Vi inser vikten av FN:s globala mål för hållbar utveckling som syftar till att göra betydande framsteg när det gäller globala ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar till 2030. Från att främja hållbar livsmedelsproduktion till att uppmuntra till effektiva partnerskap – våra hållbarhetsprioriteringar är i linje med sex av FN:s globala mål för hållbar utveckling.