share

AGCO OCH NESTE HJÄLPER LANTBRUKARE ATT MINSKA SITT KOLDIOXIDAVTRYCK

Den finska traktortillverkaren Valtra samarbetar med Neste och AGCO Finans för att hjälpa lantbrukare att minska sitt koldioxidavtryck. Valtra är i dag den första traktortillverkaren i världen som fyller sina traktorer med Neste MY Renewable Diesel och genom att öka medvetenheten och tillgängligheten av Neste MY Renewable Diesel öppnar Valtra möjligheten för lantbrukare att ta del av den gröna omställning som pågår inom samhället.

Ungefär 25 % av de globala koldioxidutsläppen kommer från livsmedelsproduktionen, lagstiftning och en ökad konsumentmedvetenhet kring hållbarhetsfrågor driver på ytterligare förändringar inom området. Valtra anser att det bästa sättet att stötta lantbrukare att nå sina hållbarhetsmål är genom smart jordbruksteknik, effektiva maskiner, datainformation och användningen av fossilfritt bränsle. Genom att köra en traktor med Neste MY Renewable Diesel går det att sänka maskinens utsläpp av växthusgaser med så mycket som 75-95 % * under bränslets livscykel, i jämförelse med diesel.

"Troligen kommer en rad kraftkällor att vara tillgängliga för lantbrukare framöver, säger Mikko Lehikoinen, Vice President Marketing Valtra EME."

"För maskiner med lägre till medeslstora hästkrafter kan eletrifiering kan det vara lämpligt med eldrift och vätgas, men för traktorer med högre hästkrafter kommer förbränningsmotorn sannolikt att förbli den mest lämpade, detta på grund av kraven på maskinens effektivitet. De traktorerna kan dock köras på fossilt bränsle eller på förnybar diesel som Neste MY Renewable Diesel."

Välj Neste MY Renewable Diesel till din traktor

Neste MY Renewable Diesel är tillverkat av 100 % förnybara råvaror, som använd matolja eller animaliskt fett från livsmedelsindustrin. Det överträffar fossila bränslen vid extremt låga temperaturer och brinner renare än konventionellt biodiesel, vilket kan bidra till att minska underhållskostnaderna på lång sikt. Neste uppskattar en den globala efterfrågan på förnybar diesel kan överstiga 30 miljoner ton år 2030, varav 12-17 miljoner ton enbart i Europa. 

"För att möta den ökade efterfrågan på förnybar diesel och för att stöda fortsatt minskning av utsläppen av växthusgaser mer än fördubblar Neste sina förnybara produkters produktionskapacitet till 6,8 miljoner ton år 2026", säger Mats Hultman Head of OEM Partnerships, Neste.

"Med våra förnybara och cirkulära lösningar är vi på Neste fast beslutna om att kunna hjälpa våra kunder att minska deras koldioxidutsläpp med minst 20 miljoner ton årligen fram till och med år 2030."

Över 45 000 traktorer med Neste MY Renewable Diesel

Valtra är den första traktortillverkaren i världen som fyller upp sina nya traktorer med Neste MY Renewable Diesel innan de lämnar fabriken. Sedan 2017 har Valtra levererat mer än 4500 traktorer till fler än 30 länger sunt om i världen, samtliga med Neste MY Renewable Diesel vilket ger 4,5 miljoner liter fabriksfyllt bränsle. 

Därmed har Valtra förhindrat cirka 13 000 tom växthusgaser från att komma uti atmosfären, vilket motsvarar de årliga utsläppen från användningen av över 4700 dieseldrivna personbilar. ***  

"ViI vet att flera lantbrukare letar efter möjligheter att göra deras verksamhet mer hållbar, utan at kompromissa med resultatet", säger Lehikoinen.

"Neste MY Renewable Diesel ger lantbrukare chansen att minska sitt koldioxidavtryck och vi har visat tio tusentals lantbrukare att deras maskin kan köras med förnybar diesel vilket minskar deras CO2-utsläpp."

Valtra och Neste har också ett samarbete för att ge finska lantbrukare en enklare tillgång på förnybart diesel. AGCO Suomi, den företagsägda distributören av Valtra i Finland, levererar Neste MY Renewable Diesel direkt till lantbruket via far och tankbil sedan 2020.

I dag är Neste MY Renewable Diesel tillgängligt för lantbrukare i Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Belgien, Nederländerna och USA

"Klimatutmaningen är enorm och den kan bara lösas om vi samarbetar. AGCO, Valtra och Neste är föregångare inom respektive område och genom att vi kombinerar våra kunskaper och ansträngningar kan vi verkligen göra skillnad, och stötta jordbrukssektorn i deras arbete för att minska koldioxidutsläppen", säger Hultman.

"Här i Norden är det tydligt att partnerskap kan skapa ett värde för lantbrukare som vill arbeta mer hållbart", säger Lehikoinen.

2015 introducerade Lantmännen programmet “Klimat och Natur” med syfte att vidta åtgärder för att öka den biologiska mångfalden och minska klimatpåverkan i odlingen. Programmet utökades till Finland 2021 och omfattar förnärvarande cirka 250 lantbrukare som odlar på över 20 000 hektar. För att gå med i programmet måste gårdar  vidta åtgärder för  biologisk mångfald och för att minska utsläppen av koldioxid , inklusive användning av  förnybara bränslen för maskiner som används på gården. 

 

Valtras samarbetspartner Lantmännen belönar lantbrukare som använder förnybar diesel

Ett annat exempel, utanför programmet är Menhammar gård i Sverige som investerade i tre Valtra N175 9ch kör dem med Neste MY Renewable Diesel. Tillsammans med det lokala fraktbolaget, som också använder Nestes förnybara bränsle, ligger deras sammanlagda förbrukning på cirka 10 999 förnybar diesel i månaden. I jämförelse med fossila bränslen minskar detta klimatutsläppen med närmare 28 ton per år.