share

Alltid ansluten med Valtra Connect

Förebyggande service minimerar problem

29 Januari 2021

Valtra Connect har under ett antal år varit en tillförlitlig partner där traktorns ägare och den lokala serviceverkstaden har kunnat följa traktorns data på distans. Inom en snar framtid kan kunderna välja att göra dessa uppgifter tillgängliga i AGCO Machine Monitoring Center, där underhållsbehov kan upptäckas i förväg genom kontinuerlig bearbetning och analys av data som överförs av traktorer.

Traditionellt agerar serviceteam på synliga problem, men i framtiden kommer det också att vara möjligt att förutse ett brett spektrum av underhållsbehov i förväg.

”Traditionellt agerar serviceteam på synliga problem, men i framtiden kommer det också att vara möjligt att förutse ett brett spektrum av underhållsbehov i förväg. Till exempel kan en komponent som är i slutet av sin livscykel ändras bytas vid service innan den går sönder, säger Jani Rautiainen, Direktör, Parts and Service.

Traktorns sensorer mäter dussintals olika variabler, såsom hastigheter, temperaturer, tryck, driftstimmar, flöden och så vidare. Om Machine Monitoring Center visar att en viss komponent har drabbats av ett problem på grund av temperatur, driftstid eller tryck kan ett meddelande skickas direkt till den lokala serviceverkstaden eller kunden.

”Kundens närmaste auktoriserade serviceverkstad för Valtra kommer att få ett meddelande som förklarar det misstänkta felet, instruktioner för att åtgärda felet, en lista över nödvändiga reservdelar och en uppskattning av hur lång tid reparationen kommer att ta. Det ger serviceteamet och kunden möjligheten att komma överens om en servicetid som passar dem båda förklarar Rautiainen.

Systemet fasas in

Under 2020 testades systemet av flera kunder i verkliga förhållanden. Samma system används redan eller kommer inom snar framtid att införas för samtliga traktorer, tröskor och växtskyddssprutor från AGCO, så det finns redan mycket praktisk erfarenhet av systemet.

”Tjänsten fasas redan in. Systemet utvecklas hela tiden, så dess förmåga att upptäcka eventuella problem i förväg och ge servicetekniker och kunden reparationsinstruktioner förbättras kontinuerligt. Detta utvecklingsarbete underlättas av det faktum att vi kan använda samma teknik i andra AGCO-produkter. ”

Enkelt och utan kostnad

Det nya systemet blir en del av Valtra Connect, det betyder att det är gratis för kunden och det behöver varken installeras något nytt program eller några nya delar. För nuvarande Valtra-kunder är det enkelt att komma igång. Naturligtvis kan kunden själv välja om han/hon vill använda sig av det nya systemet eller inte.

Nyheter och Event

Läs mer