share

Väljer Valtra för att säkra kvalitén

26 januari 2021

Mjölkbonden Mikael Palm behöver en traktor som har hög komfort, klarar av att utföra många olika sysslor och är användarvänlig. Dessutom vill han ha en servicetekniker som hjälper honom direkt när det uppstår ett problem. De kraven uppfyller Valtra.

– Jag ställer höga krav på mina maskiner. De ska kunna utföra arbetet så att jag kan garantera att mina produkter i sin tur håller högsta kvalitét och det kan jag. Valtra erbjuder mig det som jag behöver, säger han.

Mikael Palm blickar ut över de stora fälten och beteshagarna som omger hans gård i södra Skåne. Han är uppvuxen på gården, men valde först en annan väg. Istället för att följa sina föräldrars fotspår och bli lantbrukare valde han att utbilda sig till bagare och konditor, men efter flera år inom den branschen återvände han år 2010 till sina rötter.

”Valtra erbjuder mig allt jag behöver.”

I dag är han i första hand mjölkbonde, men han odlar även kravprodukter som han bland annat levererar till ett av de mest populära och omskrivna caféerna på Österlen.

– Eftersom jag har arbetat som konditor vet jag hur oerhört viktigt det är att råvarorna håller en hög kvalité. Jag har nytta av mina kunskaper som bagare och för att kunna leverera på den nivå som krävs måste jag inte bara ha egna maskiner utan också maskiner som klarar av det arbete som krävs av dem. Det gör mina traktorer från Valtra.

Mikael Palm är inte bara lantbrukare, han är också utbildad konditor och delägare till ett av Skånes mest populära caféer. Han vet hur viktigt det är att råvarorna håller en hög kvalité och därför har han valt att köpa sina traktorer från Valtra.

”Valtra erbjuder mig allt jag behöver”

Han har i dag 290 mjölkkor och levererar mellan 8000 och 9000 liter mjölk varje dag, det ger ungefär 10 500 kg mjölk per ko och år. Han har runt 400 hektar odlad mark och 100 hektar betesmark på sin gård och producerar huvudsakligen foder till djuren. Lägg där till en mindre odling av vete, som mals till mjöl.

– När jag letar efter en ny traktor tittar jag på funktion, prestanda och på att traktorn är ekonomiskt försvarbar. Dessutom vill jag ha en bra kontakt som kan ge mig service om någonting, motförmodan, inte skulle fungera. Valtra kunde erbjuda mig allt det som jag behöver, säger Mikael Palm.

– Är det något problem ringer jag ett samtal till Lantmännen Maskin i Tomelilla. Där får jag hjälp direkt och när jag behövt en ersättningstraktor har den varit på plats inom ett par timmar. Det är oerhört värdefullt för mig.

Använder traktorn till allt

Han uppskattar även användarvänligheten och komforten i traktorn som går upp till 1500 timmar om året.

– Jag måste ha en traktor som jag även kan utföra andra sysslor i, jag måste kunna känna maskinen så väl att jag kan ta ett samtal samtidigt som jag kör, säger Mikael Palm.

Mikael Palm är mjölkbonde, men odlar även kravprodukter på sin gård utanför Tomelilla i södra Skåne.

– Dessutom måste den klara av ett varierat arbete. Vi använder traktorn till allt vi gör här på gården. Den måste gå att koppla om från en syssla till en annan eftersom den är i arbete oerhört många timmar varje dag.

Att enbart hyra in maskiner har aldrig varit något alternativ för Mikael Palm. Han vill ha friheten att själv kunna välja när han ska utföra sina sysslor för att i nästa led kunna säkerställa en hög kvalité på sina produkter.

– En traktor är en stor investering och även om jag har valet att hyra in stora delar av maskinparken är det inget alternativ. Då kan jag inte köra när jag vill och det kan påverka kvalitén på mina råvaror, förklarar Mikael Palm.

– Kör jag för sent sjunker energivärdet på fodret, vilket ger fodret en sämre kvalité och det påverkar slutprodukten. Tack vare mina traktorer från Valtra kan jag alltid säkerställa kvalitén på mina produkter och det är i slutändan de som lägger grunden för framtiden här på vår gård.

Mikael Palm, Högalid Gård

Gård:

  • Brukar ca 400 ha +
  • 100 ha betesmark
  • 550 djur varav 300 mjölkkor

Bor:

  • Utanför Tomelilla i Skåne

Traktorer:

  • T234, S374

Nyheter och Event

Läs mer