share

Valtra hjälper till att utveckla koldioxidneutral kött- och mejeriproduktion

1.10.2019

Valtra samarbetar med gödningsmedelsföretaget Yara i ett projekt som syftar till att uppnå avsevärt mindre miljöpåverkan från kött- och mejeriproduktion samt ökad produktivitet när det gäller vallodling. Det treåriga projektet kommer att tillämpa Valtras Smart Farming-teknik, exempelvis Valtra Guide, sektionsstyrning, variabel giva och Valtra Connect-telemetri.

Finska djurgårdar som deltar i forskningen kommer ha tillgång till ett omfattande teknikurval. En lokal väderstation kommer att tillhandahålla lokala data för lufttemperatur, luftfuktighet, vind och avdunstning. Marksensorer kommer att mäta temperaturen och fukten på fälten. En fordonsvåg kommer att väga höskörden samtidigt som en takmonterad Yara N-sensor på traktorn kommer att analysera grödornas massa och klorofyll framför traktorn. Dessutom kommer mark och ensilage att genomgå djupgående laboratorieanalyser. Mängden ackumulerad data förväntas bli massiv.

Projektet syftar till att åstadkomma förändringar på systemnivå för lantbruk med hjälp av digitalisering och resurseffektivitet. Framtida konsumenter kommer inte bara att vara intresserade av vilket fält en viss produkt har odlats på, utan även av hur mycket diesel, gödning och bekämpningsmedel som använts, och när det använts. 

Gräs binder kol

Ungefär hälften av fältgrödornas massa är kol, vilket är anledningen till att gräs binder kol på ett effektivt sätt. Gräs har starka rötter och stor massa, och som perenn täckgröda fungerar det bättre än spannmål. Ju bättre gräset växer, desto bättre kan det binda kol. Samtidigt optimeras produktionsinsatsen för tillväxt, och bränsleförbrukningen minimeras.

Det första året under det treåriga projektet kommer att inriktas på införandet av olika tekniker. Ytterligare mätresultat kommer att erhållas under det andra och tredje året, varefter utvärderingar kommer att ske. Säkert är att framgången inte kommer att kunna tillskrivas någon enskild teknik, i stället bör hela processen optimeras för att minimera koldioxidutsläppen och binda så mycket kol som möjligt i fråga om gödsel, traktorarbete och ensilagekvalitet. 

Valtra Connect-fjärrövervakningen gör det enkelt att mäta, till exempel hur mycket traktorarbete som har utförts på ett specifikt fält, hur mycket tid som har gått åt och hur mycket bränsle som har konsumerats. Funktionen variabel giva från SmartTouch systemet gör det också möjligt att sprida optimal mängd gödsel på olika delar av fältet baserat på analysen. Sektionsstyrning förhindrar i sin tur att sektioner missas eller överlappar för mycket vid olika arbetsuppgifter. Task Doc överför odlingsplaner från kontorsdatorn till traktorn och data från traktorn tillbaka till kontorsdatorn. Slutligen använder sig det automatiska styrsystemet Valtra Guide av lokaliseringsuppgifter för att göra allt ovanstående möjligt.