share

Valtras traktorer redo för framtidens precisionsjordbruk - Smart Farming – underlättat traktorarbete och mindre produktionsinsatser

1.10.2019    

Valtra har tagit steget bortom precisionsjordbruk och siktar nu på Smart Farming. Smart Farming innebär mer än att bara anpassa traktorfunktioner baserat på platsinformation eller någon annan enskild teknik. I stället är det en naturlig del av en gårds eller entreprenörs hela ekosystem, hela vägen från planeringen av grödor till ekonomisk administration, inköp och underhåll. Smart Farming är enkelt, Smart Farming är lönsamt och Smart Farming är miljövänligt.

Traktormotorer, växellådor och förarhytter har förvisso utvecklats avsevärt under de senaste åren, men de digitala systemen har utvecklats med stormsteg. Detta återspeglas i Valtras avancerade funktioner: SmartTouch-armstödet, Valtra Guide automatisk styrning, sektionsstyrning, variabel hastighetskontroll, Task Doc, U-pilot-vändtegsautomatik, ISOBUS-redskapsstyrning, Valtra Connect-telemetri etc.

Framstegen inom traktortekniken kan bäst uppskattas genom praktiska exempel. Till exempel kan föraren som gör sig redo att förbereda fälten använda drivrutinen SmartTouch för att hitta de inställningar som sparats för det adekvata redskapet under föregående säsong. Det automatiska styrsystemet Valtra Guide kommer dessutom ihåg inställningarna för de bästa körspåren och eventuella hinder på fälten. När du närmar dig vändtegen lyfter U-pilot-vändtegsautomatiken redskapet och kopplar ur fyrhjulsdriften och differentialspärrarna med ett knapptryck. Valtra Connect-telemetri sparar kontinuerligt bränsleförbrukning, arbetstimmar och andra data i molnet. Task Doc överför också data trådlöst till jordbrukarens eller entreprenörens kontorsdator så att den kan användas för att göra odlingsplaner eller förbereda fakturor.

Smart Farming-verktyg hjälper till att spara bränsle, tid, gödningsmedel, frön och andra produktionsinsatser. Samtidigt blir arbetet lättare och smidigare. Mer och mer data ackumuleras varje år, vilket i sin tur möjliggör bättre beslutsfattande. Traktorer ansluts till gårdens övriga IT-system och redskap samt till den lokala Valtra-serviceåterförsäljaren. Stora gårdar och entreprenadföretag kan spåra lokaliseringen och uppgifterna för alla sina maskiner. Denna information kan också användas för fakturering, lönsamhetsberäkningar, spårbarhet och övrig rapportering. Valtras system är inte begränsat till enbart traktorer, utan kan även kopplas till jordbruksmanagementsystem såsom AGCO:s Next Farm Management-lösning.

Valtra Guide – fullständigt uppdaterat automatiskt styrsystem

Det automatiska styrsystemet Valtra Guide har uppdaterats fullständigt under hösten. Medan operatören tidigare var tvungen att växla mellan kartskärmar och inställningar visas nu inställningarna på kartskärmen. Inställningarna kan visas med hjälp av ikonerna på skärmens sidor eller genom att man trycker på skärmen en gång. Detta gör att man kan ändra eller kontrollera alla inställningar utan att behöva lämna kartskärmen. Det har också blivit enklare att välja fält och körspår. Körspår, hinder och inmatningar sparas i minnet för framtida arbetsuppgifter.

Nya Valtra Guide installeras automatiskt på alla traktorer som är utrustade med SmartTouch-display och automatisk styrning när de besöker auktoriserade serviceåterförsäljare.

Uppdateringen möjliggör dessutom många andra nya funktioner i framtiden. Till exempel gör ISOBUS AUX-drivrutinen det möjligt att programmera funktionerna hos ISOBUS-kompatibla redskap på individuella knappar eller brytare så att man inte behöver lämna Valtra Guide-kartskärmen vid redskapskontroll.