share
valtra tractor sky

AGCO FINANCE

AGCO FINANCE

valtra finance

ACGO FINANCE

AGCO Finance erbjuder ett stort urval finansieringsalternativ, speciellt anpassade för lantbruk och entreprenad. Bland lösningarna finns en mängd möjligheter, t.ex. leasing, avbetalning och operationella upplägg såsom hyra där restvärdet garanteras av AGCO Finance. I tillägg har vi utvecklat en rad tjänster för att minska administrationen och hjälpa dig att hålla fokus på verksamheten.

På dagens marknad är finansiering en lika väsentlig del av köpbeslutet som mekaniska egenskaper och fördelar med den utrustning du väljer. Våra finansieringslösningar hjälper dig att investera i den utrustning som har den kraft, effektivitet och teknik som behövs för att driva en lönsam verksamhet med en finansieringskostnad anpassad efter din verksamhets förutsättningar. Du kommer att ha möjlighet att använda världens bästa jordbruksutrustning.

Dina fördelar:

  • Flexibla betalningsalternativ
  • Snabb och enkel kreditprocess
  • Produkter som är skräddarsydda för att uppfylla dina likviditetsbehov
  • Konkurrenskraftiga räntekampanjer
  • Paketlösningar som inkluderar service och försäkring
  • En finansieringspartner som förstår din verksamhet
  • Bekväm finansiering via din lokala Valtra-återförsäljare

SKRÄDDARSYDDA FINANSIERINGSALTERNATIV

LEASING

AGCO Finance köper utrustningen från återförsäljaren och leasar sedan ut den till dig som brukare. Om du inte väljer säsongsanpassad betalplan betalar du i regel ungefär samma leasingavgift under hela avtalstiden. Leasingavgiften inkluderar amortering och ränta och den betalas i förskott. Efter avtalstiden löser du maskinen hos finansbolaget till ett förutbestämt restvärde.  Äganderätten till utrustningen tillhör AGCO Finance till kontraktets slut.

Hur är det med momsen?

Moms betalas på varje leasingavgift så du behöver inte betala moms i förväg. AGCO Finance redovisar momsen och skapar fakturor med moms så att du kan kräva tillbaka momsen för enskilda hyresavgiften löpande under avtalet gång.

Ändras återbetalningarna?

AGCO Finance erbjuder både fast och rörlig ränta. Väljer du rörlig ränta kommer leasingavgiften variera över tid beroende på hur Stibor utvecklas. 

Kan betalningarna anpassas efter mina inkomster?

Självklart! Oavsett finansieringsform diskuterar AGCO Finance gärna vilken återbetalningsmodell som bäst passar mot din inkomst. Beroende på vilken verksamhet du bedriver så ser ditt inkomstflöde över året lite olika ut. AGCO Finance hjälper dig att säsongsanpassa betalplanen så att utgifterna i möjligaste mån stämmer överens med inkomsterna över året. Det gynnar både din likviditet och din lönsamhet.

AVBETALNING

Det här är det vanligaste sättet att finansiera maskininköp. Du väljer den utrustning du vill köpa, gör upp affären med återförsäljaren och undertecknar därefter ett avbetalningsavtal om återbetalning av kreditbelopp och ränta till AGCO Finance. Du som kund äger utrustningen under hela avtalstiden och gör själv avskrivningarna. Återförsäljarens faktura betalas omgående av AGCO Finance och när slutlikvid erlagts är utrustningen din.

Hur är det med momsen?

Eftersom du äger maskinen redovisar du moms direkt vid inköp av maskinen. För att underlätta din likviditetssituation erbjuder AGCO Finance ett korttidslån för momsen tills du har hunnit få tillbaka den från skattemyndigheten. Momslånet hos AGCO Finance är mellan 2-14 månader beroende på om du redovisar moms månadsvis eller årsvis. Vid en inbytesaffär är det bara mellanskillnadsmomsen som betalas. Ingen moms återbetalas på enskilda amorteringar.

Vem får göra avskrivningar?

Avskrivningar för värdeminskning görs precis som om du hade betalat utrustningen kontant från början. AGCO Finance får inte göra några skatteavdrag.

Ändras återbetalningarna?

AGCO Finance erbjuder både fast och rörlig ränta. Väljer du rörlig ränta kommer räntesatsen variera över tid beroende på hur Stibor utvecklas. 

Kan betalningarna anpassas efter mina inkomster?

Självklart! Det kan vara viktigt att tänka på vilken tid på året som är bäst för återbetalning och AGCO Finance diskuterar gärna en amorteringslösning som är anpassad efter dina inkomster.

HYRA

Du betalar bara en hyresavgift till AGCO Finance, som gör att du får använda utrustningen under den tid som anges i hyreskontraktet. Din lokala återförsäljare kan erbjuda ett separat kontrakt som täcker regelbunden service och underhåll under hyrestiden.

Vad händer när uthyrningsperioden är slut?

Efter den överenskomna tiden återlämnas utrustningen normalt till leverantören och ditt åtagande upphör. I det här skedet kanske du vill diskutera en förlängning av hyresperioden, köpa in utrustningen eller hyra något annat. Valet är ditt.

Blir det dyrare?

Hyreskostnaden blir lägre än om du hade köpt på avbetalning, därför att efter kontraktstidens utgång (vanligen 2 eller 5 år), garanterar AGCO FInance ett restvärde. Det här värdet är inräknat från början för att ge lägre hyreskostnad.

Vilka är fördelarna?

Lägre hyreskostnader och regelbunden service gör att du mer exakt kan förutse utrustningens löpande kostnader. Allt du betalar utöver hyreskostnaden till AGCO Finance och eventuellt servicekontrakt med återförsäljaren är bränsle, övriga kostnader för daglig drift, försäkring och arbetskostnad.

Hur är det med momsen?

Moms betalas på varje hyresavi så du behöver inte betala i förväg. AGCO Finance redovisar momsen och skapar fakturor med moms så att du kan kräva tillbaka momsen för enskilda hyresavgifter.

Ändras återbetalningarna?

AGCO Finance erbjuder både fast och rörlig ränta. Väljer du rörlig ränta kommer räntesatsen variera över tid beroende på hur Stibor utvecklas. 

VILL DU HA MER INFORMATION?

KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

Alla kunder har olika ekonomiska situationer, skattemässiga omständigheter och behov. Ta reda på hur du kan få dina pengar att arbeta åt dig. Arbeta med din lokala Valtra-återförsäljare för att hitta den utrustning och det finansieringsalternativ som bäst passar din verksamhet och ditt likviditetsbehov. För ytterligare information kontaktar du din lokala Valtra-återförsäljare