share

Många alternativ för framtidens traktorer

Miljövänliga bränslen

Förbränningsmotorer kommer att fortsätta att driva tunga maskiner en bra bit in i framtiden, men bränslena som används i dem kommer att förändras. Dessutom kan elektricitet komma att användas i traktorns drivlina i någon form.

– Vi har studerat nio olika alternativ, från etanol och vätgas till hybrid- och biogaslösningar. Vi har testat dessa i ett stort antal traktorer genom åren och har exempelvis flera decenniers erfarenhet med etanol. Det är svårt att förutse framtida policyer, men vi baserar våra egna slutsatser på fysikens lagar, säger Kari Aaltonen, utvecklingschef hos AGCO Power.

Många alternativa bränslen lämpar sig för personbilar och lättare användning, men inte för stora traktorer. En traktor med 400 hästkrafter skulle behöva ett batteri som väger mer än 10 ton för att kunna arbeta under en 10 timmar lång arbetsdag. För att driva traktorn med metan och vätgas skulle det krävas stora runda tankar som är svårplacerade på en traktor. Etanol har bättre energitäthet än gaser, men innehåller nästan 40 procent mindre energi än diesel. Dessutom kräver etanol en komplex katalysator, som försvårar kallstarter och kan samla vatten i smörjoljan.

Diesel från väte

Aaltonen tror att de alternativa energikällor som blir tillgängliga i en närmare framtid är de som är kompatibla med befintliga distributionsnätverk och maskiner. Livslängden för traktorer och redskap är tiotals år och att ersätta det nuvarande bränsledistributionsnätverket blir svårt.

– Omvandling av väte till flytande bränsle verkar lovande. När koldioxid tillsätts till väte kan koldioxidneutral diesel framställas, den är också lätt att distribuera och använda, säger han.

– Andra generationens förnybara biodieselbränslen, som Nestes MyDiesel, är också ett mycket bra alternativ. Dessa framställs från avfall och har högre kvalitet än fossil diesel. Problemet är att det inte finns tillräckligt med råmaterial för att kunna driva alla världens traktorer med den.

Kari Aaltonen, utvecklingschef hos AGCO Power.

I dagsläget är det väldigt osannolikt att stora traktorer ska kunna drivas helt på el, men hybridlösningar kan bli allt mer populära.  

I dagsläget är det väldigt osannolikt att stora traktorer ska kunna drivas helt på el, men hybridlösningar kan bli allt mer populära.  

AGCO Power har exempelvis goda erfarenheter från en hybridtraktor med elektrisk turbo. Vid låga varvtal får turbon extra kraft genom elektricitet som höjer laddtrycket. Vid höga varvtal börjar turbon att ladda batterierna. AGCO Powers nya motorgeneration lämpar sig också väl för en generatorlösning där motorn roterar med konstant varvtal medan kraften överförs till däck och kraftuttag på elektrisk väg istället för genom axlar.

– I framtiden kan många olika kraftkällor användas. Små traktorer skulle potentiellt kunna drivas med elektricitet, medan maskiner som används för djurfoderproduktion skulle kunna drivas med biogas, förklarar Aaltonen. 

–  Vi undersöker alla olika alternativ och är redo att ta fram de bästa lösningarna