share

Hållbar växtodling och miljöfördelar genom ny teknik

En miljömedveten och en hållbar växtodling innebär att man fokuserar på att förhindra urlakning av näringsämnen och erosion, samt minska riskerna med bekämpningsmedel, minska utsläppen av växthusgaser och främja biologisk mångfald.  Det har gjorts ett stort arbete kring dessa frågor och det arbetet pågår fortfarande. Den nuvarande diskussionen handlar om hur ny teknik ska kunna förbättra insatserna ytterligare.

 

Som vi vet används bara en bråkdel av den nya teknik och de applikationer som finns. Endast de funktioner som tillgodoser det nuvarande behovet och som anses ha omedelbar nytta används. De mest använda teknologierna inom växtodling är idag olika autostyrningsfunktioner, vändtegs- och hydraulautomatik som förbättrar precisionen för bland annat växtskyddssprutor genom att reducera vindavdrift och minimera överlappning. Andra tekniker är drönarbilder på växande gröda, satellitbilder som visar biomassa och som används för att skapa styrfiler för exempelvis gödningsspridare. Det används även skördekartor, utrustning kontinuerlig mätning av jordmån samt exempelvis fjärrövervakning av traktorer och torkanläggningar.

 

Fler möjligheter för precisionsodling

En av de viktigaste tekniska lösningarna för en hållbar växtodling är starkt förknippat med en optimerad användning av insatsvaror vilket betyder att rätt insats ska göras vid rätt tillfälle och i rätt mängd. 

För att kunna fatta rätt beslut behöver du som lantbrukare stöd av väl underbyggda prognoser som ger dig möjligheten att göra rätt sak vid rätt tidpunkt, vilket är en fördel för miljön, men även förbättrar både produktiviteten och lönsamheten. 

Robotar gör det möjligt att utföra mekaniskt arbete som människor aldrig hade klarat av, de gör arbetet mer exakt och mer effektivt. Ett mycket talande och effektivt exempel är mekanisk ogräsbekämpning, där det går att genomföra individuella justeringar och även använda sig av ett bildigenkänningssystem. Det är ett mycket effektivt sätt för att minska användningen av herbicider. 

I framtiden kommer det även finnas lösningar för besprutning med drönare vilket möjliggör en riktad och precis behandling utan traktorer under svåra förhållanden. Det kommer samtidigt minska behovet av bekämpningsmedel och minska risken att det sprids med vinden.

 

Använd artificiell intelligens för att utvinna information

Informationshantering är en annan aspekt av tekniska lösningar när det gäller hållbar växtodling. Information kan vara en möjlighet, men för mycket information kan innebära en utmaning.  

För mycket information kan bidra till frågor om vilken information som verkligen är relevant, hur den kan användas på bästa sätt och var den ska lagras. Fält och grödor ger information under hela växtsäsongen, det handlar om grödorna i sig, jordmån, väder, bränsleförbrukning och skördens förväntade kvalitet eller kvantitet. 

Den informationen kan användas för att planera framtida insatser och analysera vilka faktorer som leder fram till de bästa resultaten.

Det är viktigt att informationen sparas automatiskt och på rätt plats. En smart databas hjälper användaren att kontrollera och verifiera noggrannheten eftersom lantbruket måste ta hänsyn till många faktorer som grundvatten, buffertzoner, samt rådande begränsningar och tak i lagstiftningen.  

Smart artificiell intelligens (AI) gör det möjligt att utvinna den viktigaste informationen från all data. Den använder den ackumulerade informationen för att beräkna och bestämma de bästa alternativen i nästintill realtid, vilket gör det enklare att fatta rätt beslut. Det gör att AI både förbättrar miljön och främjar en hållbar produktion.

Det sägs att världen inte förändras genom att kämpa mot det som finns utan genom att skapa någonting nytt som får det gamla att kännas onödigt. Detta gäller i högsta grad användningen av ny teknik. I dag vet vi fortfarande inte vad det är som vi kommer att använda oss av i morgon och som vi då inte kommer att kunna leva utan eller vad som kommer att få oss att undra hur vi någonsin klarat oss utan det.

 

 

 

Sari Peltonen

Senior Development Manager

Senior utvecklingschef 

Association of ProAgria Centres