share

Skogscenter i Värnamo

Lantmännen Maskins Kompetens-Center Skog i Värnamo invigdes av Gunde Svan i september förra året och har snabbt blivit en viktig punkt för dem som vill investera i maskiner för skogen.

På verkstaden i Värnamo hinner man knappt bygga ihop visningsekipagen i den takt de säljs. Jon Rolfsson som var en viktig drivkraft i skapandet av Kompetens-Center Skog har antagit nya utmaningar utanför Lantmännen Maskin och därför är vi väldigt glada att kunna presentera Adam Skovdal som ny produktchef Skog. adam börjar den 7:e december och kommer närmast från en tjänst som Skogsinspektor på Mellanskog. Vi hälsar honom varmt välkommen och med hans erfarenhet av skogsbruk sat- sar vi vidare på skogssegmentet som är väldigt viktigt för både Valtra och Lantmännen Maskin.