share

Valtras själ ligger i lantbruket

För Kenneth Grönberg är Valtra inte bara en traktor. Det är en del av hans liv. Både i hans roll som lantbrukare och i hans tidigare roll som säljare för företaget. Trots att det har gått flera år sedan han gick i pension ringer kunderna fortfarande till honom för att be om råd.

Ett samtal med Kenneth Grönberg rör sig mellan den ombonade släktgård där han är uppvuxen, hans roll som lantbrukare på gården och hans aktiva yrkesliv som säljare av traktorer. Hela tiden, oavsett vilken riktning som samtalet tar, är Valtra närvarande.

– Valtra betyder oerhört mycket för mig, och som lantbrukare är det självklart för mig att välja Valtra. Traktorn är anpassad efter mina behov och den senaste teknologin gör traktorn mycket användarvänlig. Dessutom ligger företaget i framkant när det gäller hållbarhet eftersom den har en oerhört lång livstid och kan anpassas efter alternativa bränslen, säger han.

Gång på gång påpekar han vikten av att samtliga av Valtras traktorer är anpassningsbara efter kundens olika behov.

– Jag har både växtodling och skogsbruk, då är det viktigt med en traktor som kan köras av flera personer i olika miljöer. Det kan min Valtra och det är den enda traktorn som jag behöver. Det finns inget behov för något komplement.

 

“Den enda traktorn jag behöver”

För Kenneth Grönberg har Valtra ytterligare en stor betydelse, som försäljare var han med och startade upp företagets satsning i Skåne och under närmare 25 år var han den självklara partnern till Valtras kunder i sydöstra Sverige.

De sista åren innan han gick i pension arbetade han för Lantmännen Maskin och bandet är fortfarande så starkt att hans tidigare kunder och kollegor gärna ringer till honom för att be om råd och hjälp.

– Med Valtra får de en traktor till alla olika typer av jobb, och att vi kan designa den efter kunden och skapa den traktor som önskas. Eftersom jag har jobbat med det så länge vet jag vad kunderna behöver och då ringer de till mig för att stämma av innan de beställer en traktor och säljarna ringer för att se efter så att de har fått med alla detaljer.

Han startade sin karriär i Valtra 1993, då tillsammans med kompanjonen Ola Lindgren. Ett år tidigare hade företaget 15 procent av alla marknadsandelar, vilket var lägst i landet, men efter deras första år tillsammans hade de ökat marknadsandelarna till 23 procent och på tre år fördubblade de företagets marknadsandelar i Skåne.

– Den tiden då vi startade upp kontoret i Eslöv är den mest händelserika tiden i mitt liv, berättar Kenneth Grönberg och han minns tillbaka till den tid då han och kollegan arbetade sju dagar i veckan för att göra Valtra till den mest sålda traktorn i området.

– Vi hade kontoret i bilen innan vi fick en barack till Eslöv som vi iordningställde till kontor. Det skruvades på traktorerna under bar himmel eftersom vi bara hade en liten reservdelsdepå och våra servicekillar åkte hem till våra kunder och lyckades lösa problemen på plats. Vi levde för Valtra. Ryktet spred sig och nätverket växte i rask takt.

Själen i lantbruket

Kenneth reste från Ystad i söder till Kristianstad i norr, till Bromölla i öster och återkom alltid till Eslöv där företaget hade sin knutpunkt. Engagemanget lönade sig, kompanjonerna Grönberg och Lindgren blev Valtras mest framgångsrika säljare i Sverige och tidningsartiklar från den tiden vittnar om att de skånska säljarna gick under benämningen ”Världens bästa Valtrasäljare”.

– Det var många som kom till mig och sa “Du vet hur jag vill ha min traktor, ta fram ett förslag” sedan var affären i hamn. Vi kunde sälja 600 traktorer om året, berättar Kenneth Grönberg och ler.

Vad var nyckeln till er framgång?

– Det handlade om en kombination mellan vårt sätt att arbeta där vi engagerade oss i våra kunder och traktorn som kunderna själva kunde skräddarsy. Hos Valtra stämmer prisbilden, den har en oerhört stark motor vilket behövs inom lantbruket och samtidigt kan man skapa sin egen traktor redan vid beställningen. Det är en högteknologisk produkt, samtidigt som den är enkel att använda. Lägg där till att traktorerna håller i decennier. Hos Valtra ligger själen i lantbruket, i utveckling och användarvänlig teknik.